Regulamin

Aktualizacja 13.05.2024 r.

I. ORGANIZATOR
Multimedia World Marcin Iwan - podmiot obsługujący Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przy ul. Rynek 13, 40-098 Katowice
Współorganizator: Blade Like a Girl - żeńska grupa rolkowa z Wrocławia (instagram @Blade_Like_a_Girl)
Współgospodarz:
Miasto Katowice

Partnerzy:
Polski Związek Sportów Wrotkarskich - patron wydarzenia
Tauron - sponsor strategiczny PZSW On Lemon – katowicki producent lemoniad Skate In Park - kryty skatepark w Katowicach Rollcamp – obozy rolkowe dla dzieci i dorosłych

Sponsorzy:
Hedonskate - specjalistyczny sklep online z dla rolkarzy
Bladeville - Specjalistyczna sieć sklepów stacjonarnych i online dla rolkarzy
SkatePro - specjalistyczny sklep online z ofertą rolek, hulajnóg, deskorolek i bmxów

II. CEL IMPREZY
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 2. Promocja Katowic 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach  
III. TERMIN I MIEJSCE  
15.06.2024 r. godz. 15:00 Skateplaza PTG, Katowice

W przypadku złych warunków atmosferycznych: Kryty skatepark SKATE IN PARK, ul. Ceglana 67b, 40-400 Katowice

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i postępowanie wg niego podczas całego trwania zawodów.
2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach zobowiązane są do posiadania oświadczenia pełnoletnich opiekunów, które jest załącznikiem (do regulaminu zawodów (załącznik nr 1)
3. Udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność i jest płatny 50 zł (płatne TYLKO gotówką w dniu imprezy).

V. ZGŁOSZENIA
1. Zapisy przyjmowane będą do 14:30 15.06.2023 r. (sobota - dzień zawodów) w biurze zawodów. Zapisanie się na zawody traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacją.

VI. FORMA ZAWODÓW
1. Zawody odbywają się w formule JAM SESSION – grupowe przejazdy (3-4 osób w grupie) zawodników w kategoriach:
A) Kobiety
a) Senior - 18+ (w roku 2024 - roczniki 2006 i starsze)
b) Junior - 14-17 lat (w roku 2024 - roczniki 2010 - 2007)
c) Kadet - poniżej 14 lat (w roku 2024 - roczniki 2011 i młodsze)

B) Mężczyźni
a) Senior - 18+ (w roku 2024 - roczniki 2006 i starsi)
b) Junior - 14-17 lat (w roku 2024 - roczniki 2010 - 2007)
c) Kadet - poniżej 14 lat (w roku 2024 - roczniki 2011 i młodsi)

2. Eliminacje i finał
Podczas zawodów Jams Format zawodnik jeździ przez określony czas z grupą innych rolkarzy. Zwykle 3-4 zawodników podczas kilkuminutowego Jamu. Główną zaletą zawodów w formacie Jams jest to, że jest więcej swobody w próbowaniu trudniejszych trików, ponieważ upadki nie mają znaczenia. Punktowane są tylko „wyjechane” triki. Nadal trzeba znaleźć równowagę między zbyt mocnym próbowaniem trików a sztuczkami, w których jest się bardziej konsekwentnym, ale w Jamach można spróbować trudniejszych sztuczek, ponieważ gleby/upadki nie mają tu konsekwencji.

Jednym z częstych problemów, które pojawiają się w Jamach, jest to, że ktoś zbyt wiele razy próbuje jeden trik. Jeśli próbuje się trudnej sztuczki, dajmy jej maksymalnie trzy próby, zanim przejdziemy dalej, i spróbujmy zastosować inne triki. W przeciwnym razie ryzykuje się, że wykorzystane zostanie zbyt dużo czasu w Jamie na jeden trudny trik.

Podsumowanie formatu Jam:
- Jazda z grupami innych rolkarzy w tym samym czasie, zwykle z trzema, czterema jednocześnie
- Upadki tak naprawdę nie mają znaczenia
- Ponieważ upadki nie są liczone, można wypróbować trudniejsze triki
- Więcej czasu na jazdę

Finał zostanie przeprowadzony w formie indywidualnych przejazdów w górnej części skateparku PTG za Pomnikiem. Zakończeniem będzie trick, skok, zjazd z górnej części PTG na płytę główną.

Sędziowie oceniają zawodników na podstawie „ogólnego wrażenia”, kwalifikując do finałowych przejazdów tylko najlepszych zawodników. Ilość zawodników kwalifikujących się do finału jest zależna od ilości startujących.

Styl - 0-20 Pkt
Technika/Trudność – 0-40 Pkt
Kreatywność – 0-40 Pkt

3. Zawodnicy są oceniani przez licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich

4. Ilość osób w grupie, czas trwania jamów jest uzależniona od ilości chętnych do startu w zawodach

Harmonogram zawodów:
W przygotowaniu

Przed początkiem każdej startującej grupy będzie 10 min. rozgrzewki.

VII. NAGRODY
1. Nagrodą premiowane są pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach

Kategoria Senior - nagrody pieniężne jednakowe u kobiet i mężczyzn
1. miejsce - 1000 zł
2. miejsce - 600 zł
3. miejsce - 400 zł

Kategoria Junior - nagrody jednakowe u dziewcząt i chłopców
1. miejsce - Telefon Samsung M34 5G 128GB
2. miejsce - akcesoria rolkowe od Skatepro i Hedonskate i Bladeville
3. miejsce - akcesoria rolkowe od Skatepro i Hedonskate i Bladeville

Kategoria Kadet - nagrody jednakowe u dziewcząt i chłopców
1. miejsce - Smartwtach Polar Pacer GPS Running Watch, 50% zniżki na obóz rolkowy Rollcamp w wakacje 2024
2. miejsce - akcesoria rolkowe od Skatepro i Hedonskate i Bladeville
3. miejsce - akcesoria rolkowe od Skatepro i Hedonskate i Bladeville

VIII. KORZYSTANIE ZE SKATEPARKU
1. Korzystający ze skateparku podczas zawodów powinni używać podczas przejazdów kompletu ochraniaczy. Kask podczas przejazdu jest obowiązkowy. Wyjątek stanowi kategoria SENIOR, gdzie uczestnicy mogą jeździć bez kasku na własną odpowiedzialność.
2. Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Z urządzeń i przeszkód na skateparku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
4. Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z obiektu.
5. Zabrania się:
a. palenie tytoniu, wnoszenia alkoholu i innych używek na terenie skateparku
b. wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku
c. chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków
d. wprowadzania psów i innych zwierząt utrudniających korzystanie z obiektu
e. zaśmiecania terenu skateparku
6. Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich uszkodzeń urządzeń skateparku. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione.
7. Korzystający ze skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
2. Organizator może wziąć udział w zawodach, jednak w przypadku zajęcia nagradzanego miejsca, nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi.
3. Informacje na temat wydarzenia udzielane są w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 13 w Katowicach i pod nr telefonu 505 19 02 19
4. Uczestnik zawodów akceptując regulamin wyraża tym samym zgodę na filmowanie i fotografowanie w celach promocyjnych wydarzenia i reportażach