Regulamin

Aktualizacja 16.05.2023 r.

I. ORGANIZATOR
Multimedia World Marcin Iwan - podmiot obsługujący Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przy ul. Rynek 13, 40-098 Katowice
Współorganizator: Blade Like a Girl - żeńska grupa rolkowa z Wrocławia (instagram @Blade_Like_a_Girl)
Współgospodarz:
Miasto Katowice

Partnerzy:
Polski Związek Sportów Wrotkarskich - patron wydarzenia On Lemon – katowicki producent lemoniad 4Skater - katowicka szkółka rolkowa Skate In Park - kryty skatepark w Katowicach Rollcamp – obozy rolkowe dla dzieci i dorosłych Roller SK8 Mag - magazyn rolkowy

Sponsorzy:
Techramps - firma zajmująca się projektowanie i budowaniem skateparków plenerowych oraz mobilnych
Hedonskate - specjalistyczny sklep online z dla rolkarzy
Bladeville - Specjalistyczna sieć sklepów stacjonarnych i online dla rolkarzy
Galeria Katowicka - galeria handlowa w centrum Katowic
Endorfy - producent akcesoriów i komputerów gameingowych
FR Skates / SEBA - producent wysokiej jakości rolek oraz akcesoriów dla rolkarzy
Razors - producent wysokiej jakości rolek agresywnych dla zawodowców
Ground Control - producent jednych z najpopularniejszych na świecie szyn do jazdy agresywnej
SkatePro - specjalistyczny sklep online z ofertą rolek, hulajnóg, deskorolek i bmxów
StreetPark - Kryty skatepark w Krakowie - organizator Royal Blades
Local Tattoo Shop - Studio tatuażu

II. CEL IMPREZY
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 2. Promocja Katowic 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach  

III. TERMIN I MIEJSCE  

3.06.2023 r. godz. 10:00 Rynek, Katowice

W przypadku złych warunków atmosferycznych: Kryty skatepark SKATE IN PARK, ul. Ceglana 67b, 40-400 Katowice

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i postępowanie wg niego podczas całego trwania zawodów.
2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach zobowiązane są do posiadania oświadczenia pełnoletnich opiekunów, które jest załącznikiem (do regulaminu zawodów (załącznik nr 1)
3. Udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność i jest płatny 40 zł przy rejestracji online. W dniu imprezy 3.06.2022 r. opłata za udział w imprezie wynosi 50 zł dla każdego uczestnika.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zapisy przyjmowane będą do końca dnia 2.06.2023 r. (Piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy do wypełnienia na stronie katobladinggames.pl oraz w dniu imprezy do godz. 10:30. Zapisanie się na zawody traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

VI. FORMA ZAWODÓW
1. Zawody odbywają się w formule JAM SESSION – grupowe przejazdy (3-4 osób w grupie) zawodników w kategoriach:
a) ROOKIE - od 35 roku życia, dla osób, którzy swoją przygodą z jazdą agresywną rozpoczęli do 4 lat wstecz - organizatorzy wraz z sędziami mogą a) przenieść zawodnika do kategorii OPEN lub GIRLS jeśli uznają, że zaburzy to współzawodnictwie w tej kategorii. Aby kategoria się wystartowała musi się zgłosić co najmniej 5 osób.
b) JUNIORZY - (do 13 i do 16 lat)
c) GIRLS
d) OPEN

2. Eliminacje i finał
Podczas zawodów Jams Format zawodnik jeździ przez określony czas z grupą innych rolkarzy. Zwykle 3-4 zawodników podczas kilkuminutowego Jamu. Główną zaletą zawodów w formacie Jams jest to, że jest więcej swobody w próbowaniu trudniejszych trików, ponieważ upadki nie mają znaczenia. Punktowane są tylko „wyjechane” triki. Nadal trzeba znaleźć równowagę między zbyt mocnym próbowaniem trików a sztuczkami, w których jest się bardziej konsekwentnym, ale w Jamach można spróbować trudniejszych sztuczek, ponieważ gleby/upadki nie mają tu konsekwencji.

Jednym z częstych problemów, które pojawiają się w Jamach, jest to, że ktoś zbyt wiele razy próbuje jeden trik. Jeśli próbuje się trudnej sztuczki, dajmy jej maksymalnie trzy próby, zanim przejdziemy dalej, i spróbujmy zastosować inne triki. W przeciwnym razie ryzykuje się, że wykorzystane zostanie zbyt dużo czasu w Jamie na jeden trudny trik.

Podsumowanie formatu Jam:
- Jazda z grupami innych rolkarzy w tym samym czasie, zwykle z trzema, czterema jednocześnie
- Upadki tak naprawdę nie mają znaczenia
- Ponieważ upadki nie są liczone, można wypróbować trudniejsze triki
- Więcej czasu na jazdę

Sędziowie oceniają zawodników na podstawie „ogólnego wrażenia”, kwalifikując do finałowych przejazdów tylko najlepszych zawodników. Ilość zawodników kwalifikujących się do finału jest zależna od ilości startujących.

Styl - 0-20 Pkt
Technika/Trudność – 0-40 Pkt
Kreatywność – 0-40 Pkt

3. Zarówno zawodnicy w kategorii Rookie jak i kategoriach PRL są oceniani wg tych samych kryteriów przez sędziów Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich

4. Ilość osób w grupie, czas trwania jamów jest uzależniona od ilości chętnych do startu w zawodach

Harmonogram zawodów:
Start zapisów 9:30 - 10:00
ELIMINACJE Start danej kategorii może się przesunąć w czasie więc wszystkie grupy muszą być przygotowane do startu.
JAM SESSIONS
11.00 start eliminacji ROOKIE
11.45 eliminacje JUNIOR
12.30 eliminacje GIRLS
13.00 eliminacje OPEN
14:00 przerwa

FINAŁ
JAM SESSIONS
14.45 ROOKIE
15:15 JUNIOR
15.45 GIRLS
16.15 OPEN
17.00 ogłoszenie wyników
17.30 oficjalne zakończenie zawodów

Przed początkiem każdej startującej grupy będzie 10 min. rozgrzewki.

VII. NAGRODY
1. Nagrodą premiowane są pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach
a. w kategorii AMATORZY - OPEN nagrodami będą nagrody rzeczowe oraz vouchery (aktualizacja wkrótce)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
b. w kategorii JUNIOR do 13 lat przyznawane będą nagrody rzeczowe (aktualizacja wkrótce)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
c. w kategorii JUNIOR do 16 lat przyznawane będą nagrody rzeczowe (aktualizacja wkrótce)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
d. w kategorii GIRLS przyznawane będą nagrody rzeczowe (aktualizacja wkrótce)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
e. w kategorii OPEN przyznawane będą nagrody pieniężne oraz vouchery
I miejsce 1500 zł + voucher na kwotę 1500 zł do studia tatuażu Local Tattoo Shop
II miejsce 900 zł + voucher na kwotę 1000 zł do studia tatuażu Local Tattoo Shop
III miejsce 500 zł + voucher na kwotę 500 zł do studia tatuażu Local Tattoo Shop 

VIII. KORZYSTANIE ZE SKATEPARKU
1. Korzystający ze skateparku podczas zawodów powinni używać podczas przejazdów kompletu ochraniaczy. Kask podczas przejazdu jest obowiązkowy. Wyjątek stanowi kategoria OPEN, gdzie uczestnicy mogą jeździć bez kasku na własną odpowiedzialność.
2. Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Z urządzeń i przeszkód na skateparku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
4. Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z obiektu.
5. Zabrania się:
a. palenie tytoniu, wnoszenia alkoholu i innych używek na terenie skateparku
b. wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku
c. chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków
d. wprowadzania psów i innych zwierząt utrudniających korzystanie z obiektu
e. zaśmiecania terenu skateparku
6. Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich uszkodzeń urządzeń skateparku. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione.
7. Korzystający ze skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
2. Organizator może wziąć udział w zawodach, jednak w przypadku zajęcia nagradzanego miejsca, nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi.
3. Informacje na temat wydarzenia udzielane są w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 13 w Katowicach i pod nr telefonu 505 19 02 19
4. Uczestnik zawodów akceptując regulamin wyraża tym samym zgodę na filmowanie w celach promocyjnych wydarzenia i reportażach